Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE POSKYTOVANÉ V PŘÍPADĚ, ŽE OSOBNÍ ÚDAJE JSOU ZÍSKÁNY OD SUBJEKTU ÚDAJŮ – ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ FYZICKÝCH OSOB

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Obchodní společnost CUTTER Systems spol. s r.o., IČO 28290194, se sídlem Milíčova 2530/26, 796 01 Prostějov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58979 (dále jen „Správce“) tímto poskytuje fyzickým osobám (dále také jen „Subjekt údajů“), které mají zájem vstoupit, nebo již vstoupily, do odběratelského nebo dodavatelského smluvního vztahu se Správcem, v souladu s čl. 13 Nařízení poskytnuty Správcem následující informace.

1. Totožnost a kontaktní údaje Správce

2. Nezbytný rozsah zpracovávaných osobních údajů a účely jejich zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny

3. Právní základ pro jejich zpracování

 4. Oprávněné zájmy Správce v případě zpracování údajů uvedených v čl. 2 odst. 2.1., 2.2. a 2.5. tohoto dokumentu

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů včetně případných zpracovatelů

6. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá pro stanovení této doby

7. Další informace

8. Práva Subjektu údajů

V Prostějově dne 25. 5. 2018

CUTTER Systems spol. s r.o.

Sdílejte na sociálních sítích

© CUTTER Systems spol. s r.o. | ochrana osobních údajů | cookies

Vytvořil MD webdesign - tvoříme obchodně úspěšné weby

Top